Hopp til hovedinnhold
Hva gjør vi?

Hva gjør Opplæringssenteret?

 • Hjelper lærebedrift og lærling med administrative oppgaver (herunder også godkjenning og utforming av lærekontrakten).
 • Oppfølging av læreforholdet og regelmessig rapportering mot fylket.
 • Forvalter lærlingtilskuddet etter læreplanen, i henhold til opplæringsloven.
 • Rekrutterer og kvalitetssikrer kandidater etter lærebedriftenes ønsker og behov.
 • Setter opp intern opplæringsplan på vegne av bedriftens virksomhet.
 • Sørger for at de læreplanmålene som ikke dekkes i bedriftens daglige arbeid blir imøtekommet gjennom kurs eller andre læremidler.
 • Løser eventuelle utfordringer som måtte oppstå i læreforholdet.
 • Sørger for at lærlingen er forberedt og klar til å møte fagprøven og se til at læringen er oppmeldt riktig og i tide.

Hva gjør dere?

 • Ansetter lærlingen gjennom lærekontraktens løpetid (ordinært 2 år). Vanlig ansettelsesavtale med utløpsdato lik lærekontrakten.
 • Gir lærlingen relevante oppgaver og faglige utfordringer som skaper mestringsfølelse.
 • Gir faglig råd og veiledning i det daglige arbeidet.
 • Utbetaler lønn etter avtale.
 • Utfører halvårssamtaler med lærlingen.
 • Har en instruktør som gir faglig opplæring og er tilgjengelig for lærlingen ved behov. Instruktørrollen kan fint deles på flere etter «stafett-prinsippet».
Martha i farta