Hopp til hovedinnhold

Hvorfor ta inn lærling gjennom oss?

Ved å gå igjennom Opplæringssenteret, vil du få riktige kandidater til bedriftens behov. Du får god hjelp og oppfølging gjennom hele læretiden, og vi sørger også for kompetansehevende tiltak for både lærling og bedrift.

Vi drar også bedriften din igjennom hele løpet med å bli godkjent lærebedrift.

Alle som jobber i Opplæringssenteret har selv fagbrev og bred kompetanse innenfor de respektive fagbrevene.

laerling
Lærling
Laerling
Laerling

Hva gjør vi?

 • Hjelper lærebedrift og lærling med administrative oppgaver (herunder også godkjenning og utforming av lærekontrakten).
 • Oppfølging av lærlingeforholdet og regelmessig rapportering mot fylket.
 • Forvalter lærlingtilskuddet etter læreplanen, i henhold til opplæringsloven.
 • Rekrutterer og kvalitetssikrer kandidater etter lærebedriftenes ønsker og behov.
 • Setter opp intern opplæringsplan på vegne av bedriftens virksomhet.
 • Sørge for at de læreplanmålene som ikke dekkes i bedriftens daglige arbeid blir imøtekommet gjennom kurs eller andre læremidler.
 • Løser eventuelle utfordringer som måtte oppstå i læreforholdet.
 • Sørge for at lærlingen er forberedt og klar til å møte svenneprøven og se til at læringen er oppmeldt riktig og i tide.

Hva gjør dere?

Ansette lærlingen gjennom lærekontraktens løpetid (ordinært 2 år).
Vanlig ansettelsesavtale med utløpsdato lik lærekontrakten.

• Sørge for en arbeidsstasjon og nødvendig utstyr.

• Utbetale lønn etter avtale.

• Gi yrkesfaglige relevante oppgaver i henhold til fagets læreplan.

• Ha en utpekt instruktør som skal gi faglig opplæring og være tilgjengelig for lærlingen ved behov. Kan fint deles på flere etter «stafett-prinsippet».

Laerling
Laerling
Laerling

Her får dere litt mer inngående informasjon om vår og deres rolle.

Hva er en lærling og en lærebedrift?

Lærlinger er elever som går yrkesfaglig utdannelse, det vil si at de etter fullførte 2 år på skolen skal gå ut i opplæring i bedrift, eller gå i læra som vi kalte det i gamledager (2019). Lærlingen får opplæring mens de jobber som ansatt i fagrelevante bedrifter i 2 år, frem til de avlegger sin fagprøve på arbeidsplassen.

Hvem og hva er Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon?

Formelt er vi et opplæringskontor, en forening som stiller med oppfølging og videreopplæring av våre lærlinger og medlemsbedrifter. Et opplæringskontor eies av sine medlemsbedrifter, og bistår i arbeidet med å få lærlingene frem til fagprøven, og sørger for at de er klare til arbeidslivet. Vi er et bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv.

Vi er et aktivt opplæringskontor og tilbyr opplæring gjennom et større kursprogram. Her tilbyr vi både grunnopplæring, fordypning og arbeidseffektivisering. Våre kurs imøtekommer læreplanens bredde og tenkt langsiktig for lærlingens fremtidige arbeidsmuligheter. Skulle det trengs litt ekstra opplæring i bedriften, finner vi midler og løsninger til det.

Vi er det eneste fagspesifikke opplæringskontoret for våre fag som fra august 2022 omfatter grafisk produksjonsteknikk, profileringsdesign, og IT-utviklerfaget, samt de tre som overtar for mediegrafikerfaget: medieteknikker, mediedesign og innholdsproduksjon.

For å blir godkjent som lærebedrift må man

 • ha en fagperson med enten relevant fagbrev, eller til sammen seks års relevant utdanning og arbeidserfaring. Denne personen blir registret i fylket som faglig instruktør. Et enkelt e-kurs må gjennomføres i godkjenningsprosessen.
 • ha en intern opplæringsplan som viser hvordan lærlingen skal nå kompetansemålene (dette settes opp av Opplæringssenteret).
 • Å kunne tilby arbeidsoppgaver som er relevante i henhold til faget.
Bedrift

Bli en lærebedrift gjennom opplæringssenteret!

Vi gir trygghet for bedrifter til å gjøre ting riktig og
trygghet for at lærlingene består.

Vi tilbyr relevant teoretisk kompetanse i form av kurs for lærlinger.

Vi forestår all administrasjon rundt lærlingforholdet —
fra kontraktsinngåelse til fag-og svenneprøve.