Hopp til hovedinnhold

Hvorfor ta inn lærling gjennom oss?

Ved å gå igjennom Opplæringssenteret, vil du få riktige kandidater til bedriftens behov. Du får god hjelp og oppfølging gjennom hele læretiden, og vi sørger også for kompetansehevende tiltak for både lærling og bedrift.

Vi drar også bedriften din igjennom hele løpet med å bli godkjent lærebedrift.

Alle som jobber i Opplæringssenteret har selv fagbrev og bred kompetanse innenfor de respektive fagbrevene.

laerling
Laerling

Hva gjør vi?

 • Hjelper lærebedrift og lærling med administrative oppgaver (herunder også godkjenning og utforming av lærekontrakten).
 • Oppfølging av læreforholdet og regelmessig rapportering mot fylket.
 • Forvalter lærlingtilskuddet etter læreplanen, i henhold til opplæringsloven.
 • Rekrutterer og kvalitetssikrer kandidater etter lærebedriftenes ønsker og behov.
 • Setter opp intern opplæringsplan på vegne av bedriftens virksomhet.
 • Sørger for at de læreplanmålene som ikke dekkes i bedriftens daglige arbeid blir imøtekommet gjennom kurs eller andre læremidler.
 • Løser eventuelle utfordringer som måtte oppstå i læreforholdet.
 • Sørger for at lærlingen er forberedt og klar til å møte fagprøven og se til at læringen er oppmeldt riktig og i tide.

Hva gjør dere?

 • Ansetter lærlingen gjennom lærekontraktens løpetid (ordinært 2 år). Vanlig ansettelsesavtale med utløpsdato lik lærekontrakten.
 • Sørger for en arbeidsstasjon og nødvendig utstyr.
 • Utbetale lønn etter avtale.
 • Gi yrkesfaglige relevante oppgaver i henhold til fagets læreplan.
 • Ha en utpekt instruktør som skal gi faglig opplæring og være tilgjengelig for lærlingen ved behov. Kan fint deles på flere etter «stafett-prinsippet».

Laerling
Laerling

Her får dere litt mer inngående informasjon om vår og deres rolle

Hva er en lærling og en lærebedrift?

Lærlinger er elever som går yrkesfaglig utdannelse, det vil si at de etter fullførte 2 år på skolen skal ut i opplæring i bedrift, eller gå i læra som vi kalte det i gamledager (2019). Lærlingen får opplæring mens de jobber som ansatt i fagrelevante bedrifter i 2 år, frem til de avlegger sin fagprøve på arbeidsplassen.

Bedrift

Bli en lærebedrift gjennom opplæringssenteret!

 • Vi gir trygghet for bedrifter til å gjøre ting riktig og trygghet for at lærlingene består.
 • Vi tilbyr relevant teoretisk kompetanse i form av kurs for lærlinger.
 • Vi forestår all administrasjon rundt lærlingforholdet—
  fra kontraktsinngåelse til fagprøve.