Hopp til hovedinnhold
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Om oss

Formelt er vi et opplæringskontor, en forening som stiller med oppfølging og videreopplæring av våre lærlinger og medlemsbedrifter. Et opplæringskontor eies av sine medlemsbedrifter og bistår i arbeidet med å gi lærlingene læretid i bedrift, samt få de frem til fagprøven.

Vi er et bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv og et faglig aktivt opplæringskontor som tilbyr opplæring gjennom et større kursprogram. Her tilbyr vi både grunnopplæring og fordypning opp mot læreplanene, og arbeidseffektivisering inn i lærlingens arbeidshverdag. Våre kurs imøtekommer læreplanens bredde og er tenkt langsiktig for lærlingens fremtidige arbeidsmuligheter. Skulle det trengs litt ekstra opplæring i bedriften, finner vi midler og løsninger til det.

Mediekollega

Vårt datterselskap Medievikar har byttet navn til Mediekollega og fått helt ny profil.

Mediekollega finner flinke folk til stillinger innen markedsføring, design og kommunikasjon – faste stillinger og vikariat.

medievikar