Hopp til hovedinnhold

Lønnsberegning for lærlinger

En lærlinglønn utgjør en andel av begynnerlønnen for en tilsvarende stilling i bransjen. Lønnen starter på et visst nivå og stiger gjennom læretiden.


Alle utgiftene knyttet til administrasjon, kurs, oppfølging og fagprøve dekkes av Opplæringssenteret.

Lærlinglønn

Fra videregående

 • 1. Halvår
 • 10 845.68 kr
 • 2. Halvår
 • 12 395.07 kr
 • 3. Halvår
 • 15 493.83 kr
 • 4. Halvår
 • 23 240.75 kr

Fra høgskole

 • 1. Halvår
 • 15 493.83 kr
 • 2. Halvår
 • 18 592.60 kr
 • 3. Halvår
 • 23 240.75 kr
 • 4. Halvår
 • 23 240.75 kr
Bedrift

Mer om lønnssatser

For utdypet informasjon om lønnssatsene, lønnssatser i prosent og overtid for lærlinger kan du laste ned vedlegget under.

Endringer av lønn

Lønnssatsende endres årlig i april, og har tilbakevirkende kraft ved forsinkelser.


Lønnen er bindende for bedrifter med tariffavtale. For andre bedrifter er lønnen veiledende.

Bedrift

Bli en lærebedrift gjennom Opplæringssenteret!

 • Vi gir trygghet for bedrifter til å gjøre ting riktig og trygghet for at lærlingene består.
 • Vi tilbyr relevant opplæring i form av kurs for lærlinger.
 • Vi forestår all administrasjon rundt lærlingforholdet — fra kontraktsinngåelse til fagprøve.