Hopp til hovedinnhold

Lønnsberegning for lærlinger

En lærlinglønn utgjør en andel av begynnerlønnen for en tilsvarende stilling i bransjen. Lønnen starter på et visst nivå og stiger gjennom læretiden.


Alle utgifter knyttet til administrasjon, kurs, oppfølging og fagprøve dekkes av oss i Opplæringssenteret.

Månedslønn for lærlinger

Fra videregående

 • 1. Halvår
 • 11 443,25 kr
 • 2. Halvår
 • 13 078,00 kr
 • 3. Halvår
 • 16 347,50 kr
 • 4. Halvår
 • 24 521,25 kr

Fra høgskole

 • 1. Halvår
 • 16 347,50 kr
 • 2. Halvår
 • 19 617,00 kr
 • 3. Halvår
 • 24 521,25 kr
 • 4. Halvår
 • 24 521,25 kr

Mer om lønnssatser

Lønnssatsende endres årlig i april, og har tilbakevirkende kraft ved forsinkelser. Lønnen er bindende for bedrifter med tariffavtale. For andre bedrifter er lønnen veiledende.

For utdypet informasjon om lønnssatsene, lønnssatser i prosent og overtid for lærlinger kan du laste ned vedlegget under.